درباره ما

شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد با بهره گیری از بهترین کارشناسان و متخصصان با سابقه مربوط به علم مدیریت در کشور و با توجه به نیاز روز افزون همگان در ارتقاء دانش مدیریت پایه گذاری گردیده است . ماموریت این شرکت تحقق آرزوها وآرمان های مشتریان خویش است و در جهت موفق بودن در انجام ماموریت خویش سعی بر ایجاد تمایز از طریق توجه به نکات ذیل به عنوان استراتژی های خویش نموده است:

1. توجه ویژه به توانمند کردن سرمایه های انسانی شرکت به عنوان رکن اصلی کسب و کار مشاوره 
2. توجه به ارایه دانش مشاوره مدیریت در قالب نرم افزارهای تحت وب
3. توجه ویژه به ایجاد رابطه برد- برد با تمامی ذینفعان
4. یافتن و ایجاد روابط ویژه با شرکای توانمند داخلی و خارجی 
5. توجه ویژه به ارایه خدمات بلند مدت
6. توجه ویژه به ارایه خدمات مرتبط با موضوع کسب و کار سرآمد

ارزشهای سازمانی ما:

1. صداقت 
2. خلاقیت 
3. ارزش آفرینی