? انتصاب دکتر نوید خبیری به عنوان رییس اداره امور اقتصاد دانش بنیان

‎دكتر نوید خبیری عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد، طی حکم صادر شده از طرف دکتر مهدی فتح اله،رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس از تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۹۸بعنوان رییس اداره امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان تهران با محوریت شهر قدس، منصوب گردید