دوره اموزشی چالش ها و راهکارهای تهیه درخواست پروپوزال RFP و پروپوزال

انجمن مشاوران مدیریت ایران، دوره آموزشی چالش ها و راهکارهای تهیه درخواست پروپوزال rfp و پروپوزال را برگزار میکند.
مدرس این دوره جناب مهندس فرشید شکرخدایی میباشد.
این دوره برای افرادی برگزار می گردد که تمایل دارند مدرک cmc دریافت کنند