اختتام پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در اتاق بازرگانی کاشان

پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001 ویرایش ۲۰۱۵ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان توسط تیم مشاور پارسیان هوشمند سرآمد با مدیریت دکتر نوید خبیری آغاز به کار نمود.

در تاریخ یکشنبه ۵ آذر ماه سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی کاشان توسط ممیزین TUV InterCert SAAR بر اساس الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ مورد ممیزی قرار گرفت و در نهایت این اتاق بدون هیچ گونه عدم انطباقی موفق به اخذ گواهینامه ISO9001 گردید.

نوید خبیری مدیر پروژه اظهار داشت از جمله دستاورد های طزاحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در اتاق کاشان به شرح زیر می باشد:

شناسایی و تشریح ۲۷ فرآیند در قالب ۶ گروه مجزا

ایجاد بستر لازم جهت حرکت اتاق در مسیر تعالی و اخذ جایزه های کیفیت

بهبود سیستم ارتباط با مشتریان ( سیستم اندازه گیری رضایت مشتریان و سیستم ثبت شکایات)

قابلیت تبدیل پایش و اندازه گیری و تحلیل شاخص های فرآیندی به اتوماسیون و ……