رزومه مصطفی بغدادی

نام و نام خانوادگي: مصطفي بغدادی

مشخصات فردي:

شماره ملي: 4-221747-032

شماره همراه: 09123632605

پست الكترونيكي شخصي:                    mostafa.baghdadi@gmail.com

آدرس محل كار: تهران، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان بهنام، کوچه بهنام یکم، پلاک 1، واحد 7

تلفن محل كار:        982144023566+

پست الكترونيكي كاري:                         M.baghdadi@ipc.co.ir

سوابق تحصيلات:

معدل

رشته تحصيلي

تا

از

مقطع آموزشي

محل تحصيل

32/18

رياضي و فيزيك

خرداد 1378

مهر 1374

متوسطه

دبيرستان خاتم الانبياء

02/16

مهندسي صنايع ( توليد صنعتي )

تير 1383

مهر 1379

كارشناسي

دانشگاه آزاد –  واحد كرج

42/17

مدیریت تکنولوژی (انتقال تکنولوژی)

تیر 1392

مهر 1389

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد –  واحد علوم و تحقیقات تهران

دوره هاي آموزشي و باز آموزي:

تاريخ

تاييد كننده

برگزار كننده

موضوع

بهمن 1391

انجمن مدیریت کیفیت ایران

مهندسین مشاور پارسیان هوشمند

دوره آموزشی آشنایی با EFQM2013

تیرماه 1390

انجمن توسعه بهره وری ایران

انجمن توسعه بهره وری ایران

دوره آموزشی اندازه گیری و تحلیل شاخصهای بهره وری

اسفند 1389

Hyundai

Hyundai

دوره آموزشی استاندارد DEP در خدمات پس از فروش صنعت خودرو

اسفند 1389

انجمن علوم مدیریت

انجمن علوم مدیریت

کارگاه آموزشی نقشه راه تکنولوژی

دی 1388

انجمن مديريت کيفيت اروپا(EFQM)

انجمن مديريت کيفيت اروپا(EFQM)

دوره تربيت ارزياب (EAT) براي جايزه كيفيت اروپا

EFQM2010

ارديبهشت 1388

IMPA- GPA  آلمان

پژوهشکده تکنولوژی

دوره تربيت ارزياب برای جايزه تعالی پروژه

بهمن 1386

 Helix Consultants فرانسه

BCG

پياده سازی رويکرد TQM با استفاده از مدل EFQM

بهمن 1386

IPC & Insight Australia

IPC & Insight Australia

دوره آموزشی آگاهی ميان فرهنگی و نقش آن در توسعه تجارت جهانی

مهر 1386

Bureau Veritas (BV)

Bureau Veritas (BV)

دوره آموزشی ارتقاء به OHSAS 18001:2007 و ISO 9001:2008

امرداد 1385

گروه پژوهش و توسعه مديريت

گروه پژوهش و توسعه مديريت

 نخستين سمينار طرحريزي مسير سرآمدي با رويكرد  EFQM در سازمانهاي ايراني

تير 1385

انجمن مديريت کيفيت اروپا(EFQM)- بلژيک

انجمن مديريت کيفيت اروپا(EFQM)- بلژيک

دوره تربيت ارزياب (EAT) براي جايزه كيفيت اروپا

 ( Assessed Version )

بهمن 1384

سازمان مديريت

ISIRI

دوره خود ارزيابي بر اساس مدل سرآمدي EFQM

آذر 1384

IRCA

MIC

دوره سر مميزي استاندارد ISO 9001:2000

آبان1384

سازمان مديريت

ISIRI

دوره  سيستم مديريت يكپارچه

 ( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

مهر 1384

سازمان مديريت

ISIRI

دوره آشنايي با تعالي سازماني بر اساس مدل EFQM

ارديبهشت 1383

انجمن علمي مهندسی صنايع

انجمن علمي مهندسی صنايع

مبانی مدل سرآمدي كسب و كار EFQM

اسفند 1382

انجمن علمي مهندسی صنايع

انجمن علمي مهندسی صنايع

نگهداری و تعميرات جامع بهره ور (TPM)

بهمن 1382

انجمن علمي مهندسی صنايع

انجمن علمي مهندسی صنايع

مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

بهمن 1382

انجمن علمي مهندسی صنايع

انجمن علمي مهندسی صنايع

مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

سوابق كاري:

مشاور، مدرس و ارزياب مستقل در زمينه سرآمدی کسب و کار مورد تاييد بنياد مديريت کيفيت اروپا ( EFQM )، و نيز مشاوره و تدريس پيرامون تعیین سبک رهبری، مديريت فرآيندها و استقرار سيستمهای مديريت کيفيت، محيط زيست، ايمنی و بهداشت حرفه ای

عنوان شغلي

تا

از

سازمان

ارزياب ارشد جايزه ملی کيفيت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران ( ICT INQA)

وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

مدیر عامل

در حال همکاری

فروردین 1392

شرکت مهندسين مشاور پارسيان هوشمند – IPC

ارزیاب ارشد جایزه ملی تکنولوژی و نوآوری ایران (IRAMIT)

عضو کمیته علمی و طراحی مدل جایزه ملی تکنولوژی و نوآوری ایران

انجمن مدیریت تکنولوژی ایران

قائم مقام مدیر عامل

اسفند 1391

فروردین 1391

شرکت مهندسين مشاور پارسيان هوشمند – IPC

ارزياب ارشد جايزه ملی کيفيت غذا و داروی ايران (INFDQA)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – معاونت غذا و دارو

مشاور سيستمهای مديريتی و تعالی سازمانی

اسفند 1390

ديماه 1387

گروه مشاوران سرآمد کسب و کار  – BCG

مشاور دائم اتاق در امور کيفيت و بهبود خدمات

در حال همکاری

آبان 1387

اتاق بازرگانی، صنايع و معادن تهران

ارزياب ارشد جايزه ملی کيفيت ايران (INQA)

عضو کمیته ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران

 منتور انجمن کیفبت ایران و عضو کمیته نظارت بر عملکرد مروجین کیفیت

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

و

انجمن مديريت کيفيت ايران

مشاور سيستمهای مديريتی و تعالی سازمانی

و

مدير تحقيق و توسعه

ديماه 1387

امرداد 1385

گروه مشاوران سرآمد کسب و کار

BCG

عضو ستاد اجرائی و کميته پژوهشی طراحی جايزه سرآمدی شرکتهای برتر مسلمان

و

مسئول امور هماهنگي دپارتمان ارزيابي جهت  MECCAward

در حال همکاری

خرداد 1385

مرکز تحقيقات و اطلاع رسانی اتاق بارزگانی اسلامی

و

دبيرخانه جايزه MECCA در تهران

مشاور سيستمهای مديريتی و صنعتی

اسفند 1390

آذر 1384

شرکت مهندسين مشاور پارسيان هوشمند  IPC

مميز سيستمهای مديريت کيفيت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2000

تير 1385

آبان 1384

شرکت مودی اينترنشنال سرتيفيکيتس

MIC

کارشناس و مشاور سيستمهای تضمين کيفيت

دی 1385

ارديبهشت 1384

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران – ISIRI

عامل چهارم شرکت کالای نفت تهران در نظارت بر ساخت تجهيزات سرچاهی

آبان 1384

تير1383

پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزی – شرکت جهاد تحقيقات فن انديش – JTF

سوابق مميزيهاي شخص ثالث و ارزيابيهاي مستقل:

تاریخ

تایید کننده

استاندارد / مدل

نقش

نوع ممیزی / ارزیابی

سازمان

آبان 1384

MIC

ISO 9001:2000

مميز

مميزی صدور گواهینامه

شرکت رنگ آيينه

آذر 1384

MIC

ISO 9001:2000

مميز

مميزی صدور گواهینامه

شرکت سنگين کار صنعت

بهمن 1384

MIC

ISO 9001:2000

مميز

مميزی مراقبتی

شرکت برنولی

اسفند 1384

MIC

ISO 9001:2000

مميز

مميزی مراقبتی

شرکت قطعه سازی شرکاء

ارديبهشت 1385

MIC

ISO 9001:2000

مميز

مميزی مراقبتی

شرکت تعاونی توزيع برق منطقه کرج

خرداد 1385

MIC

ISO 9001:2000

مميز

مميزی مراقبتی

موسسه صنعت نفت دانشگاه تهران

تير 1385

IPC

ISO 9001:2000

سر مميز

مميزی داخلی

شرکت پره توربين مپنا – پرتو

امرداد 1385

ISIRI

ISO 9001:2000

سر مميز

مميزی داخلی

معاونت اداری و پشتيبانی موسسه استاندارد

آبان 1385

ISIRI

ISO 9001:2000

سر مميز

مميزی داخلی

دفتر برنامه ريزی و فنآوری اطلاعات موسسه استاندارد

آذر 1385

BCG

ISO 9001:2000

سر مميز

مميزی داخلی

اداره کل مخابرات کهگيلويه و بويراحمد

دي 1385

BCG

EFQM

ارزياب

ارزيابي شبيه سازي جايزه

مهندسي مشاور مهاب قدس

بهمن 1385

BCG

EFQM

ارزياب

ارزيابي شبيه سازي جايزه

پالايشگاه نفت تهران

اسفند 1385

BCG

EFQM

ارزياب

ارزيابي شبيه سازي جايزه

نيروگاه سيكل تركيبي گيلان

تير 1386

MECCAward

EFQM – 2005 New Approach

ارزياب

ارزيابي جايزه

شركت فولاد مباركه اصفهان

امرداد 1386

MECCAward

EFQM – 2005 New Approach

ارزياب

ارزيابي جايزه

بيمارستان Specialty – اردن( امان )

شهريور 1386

ISIRI

ISO 9001:2000

سر مميز

مميزی داخلی

دفتر برنامه ريزی و فنآوری اطلاعات موسسه استاندارد

امرداد 1387

TCCIM

ISO 9001:2000

سر مميز

مميزی داخلی

اتاق بازرگانی، صنايع و معادن تهران

مهر 1387

INQA

مدل جديد INQA

ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت ساپيا شيشه

ديماه 1387

BCG

EFQM

ارزياب

ارزيابي شبيه سازي جايزه

شرکت کوير تاير

ديماه 1387

BCG

EFQM

ارزياب

ارزيابي شبيه سازي جايزه

شركت شير پاستوريزه پگاه فارس

بهمن 1387

BCG

EFQM

ارزياب

ارزيابي شبيه سازي جايزه

خطوط کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران (IRISL)

مهر 1388

BCG

ISO9001:2008

ISO14001:2004

OHASAS18001:2007

سر مميز

مميزی داخلی

شرکت مپنا بويلر

مهر 1388

INQA

مدل جديد INQA

ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت قند نقش جهان

دی 1388

BCG

ISO9001:2008

ISO/TS29001:2007

ISO14001:2004

OHASAS18001:2007

سر مميز

مميزی داخلی

شرکت کالای پتروشيمی – تهران/ عسلويه

اردیبهشت 1389

BCG

ISO9001:2008

ISO/TS29001:2007

ISO14001:2004

OHASAS18001:2007

سر مميز

مميزی داخلی

شرکت کالای پتروشيمی – تهران/ عسلويه / ماهشهر

شهریور 1389

BCG

ISO9001:2008

سر مميز

مميزی داخلی

شرکت تجهیزات سازی مپنا

مهر 1389

INQA

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت نیک بسپار یزد

مهر 1389

INQA

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت فرآورده های گوشتی دمس

مهر 1389

INQA

مدل جديد INQA

 ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت ایران خودرو – خودروی پژو 206

بهمن 1389

INFDQA

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت گسترش بازرگانی داروپخش

بهمن 1389

INFDQA

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت توزیع دارو پخش

اسفند 1389

INFDQA

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت پگاه آذربایجان شرقی

امرداد 1390

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي شبيه سازي جايزه

شرکت ایران خودرو خراسان – خودروی سوزوکی

شهریور 1390

MECCAward

EFQM2010

ارزياب

ارزيابي جايزه

کارخانجات داروپخش

مهر 1390

INQA

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت ایران خودرو – خودروی L90

مهر 1391

IKQW

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

گروه صنعتی نیرو محرکه – تولید گیربکس

مهر 1391

INQA

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت ایران خودرو خراسان – خدمات مونتاژ خودرو

مهر 1392

INQA

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت لیزینگ اقتصاد نوین

مهر 1392

INQA

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان

آبان 1392

IRAMIT

مدل تکنولوژی و نوآوری

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت اورند پلاستیک

آبان 1392

IRAMIT

مدل تکنولوژی و نوآوری

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت داده پردازی خوارزمی

اسفند 1392

INQA

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت داده پردازی عصر نوین – های وب

فروردین 1393

INQA

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران

مهر 1393

INQA

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت ایران خودرو دیزل

بهمن 1393

IRAMIT

مدل تکنولوژی و نوآوری

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت پارس ایزوپ

بهمن 1393

IRAMIT

مدل تکنولوژی و نوآوری

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات

بهمن 1393

INQA

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت ارتباطات سیار ایران – همراه اول

بهمن 1395

INQA

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت اندیشه نگار پارس

فروردین 1396

IRAMIT

مدل تکنولوژی و نوآوری

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت سیمان تهران

شهریور 1397

مدل جديد INQA

سر ارزياب

ارزيابي شبیه سازی جايزه

مجتمع لاستیک یزد (یزدتایر)

مهر 1397

INQA

مدل جديد INQA

ارزياب

ارزيابي جايزه

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

بهمن 1397

IRAMIT

مدل تکنولوژی و نوآوری

سر ارزياب

ارزيابي جايزه

موسسه فرهنگی کلید طلایی جهان معاصر

اسفند1397

جایزه گردشگری

EFQM2013

ارزياب

ارزيابي جايزه

شرکت حمل و نقل ریلی رجا

سوابق تدريس دوره هاي آموزشي:

تاريخ

عنوان دوره

طول دوره

ميزبان دوره

مهر 1383

دوره آموزشی کيفيت در خدمات

2 روز

انجمن خدمات پس از فروش شرکتهای خودرو سازی – شرکت رنا

آبان 1383

مفاهيم کيفيت و مبانی سيستم مديريت سري ISO9000:2000

1 روز

دانشگاه آزاد کرج – انجمن مهندسی صنايع

امرداد 1384

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت

1 روز

دفتر برنامه ريزی و فنآوری اطلاعات موسسه استاندارد

امرداد 1384

تشريح الزامات استاندارد ISO9001:2000

2 روز

دفتر برنامه ريزی و فنآوری اطلاعات موسسه استاندارد

شهريور 1384

مستند سازی بر اساس استاندارد ISO9001: 2000

1 روز

دفتر برنامه ريزی و فنآوری اطلاعات موسسه استاندارد

آبان 1385

مفاهيم کيفيت و الزامات سيستم مديريت 2000:ISO9001

2 روز

سازمان مديريت و برنامه ريزی

آذر 1385

مفاهيم کيفيت و الزامات سيستم مديريت 2000:ISO9001

1 روز

بيمه سينا

آذر 1385

مفاهيم ايمنی و بهداشت حرفه ای والزامات  OHSAS18001

1 روز

بيمه سينا

آذر 1385

 طرح ريزي مسير سرآمدي با رويكرد برنامه ريزي استراتژيك

3 روز

جمعي از فارغ التحصيلان مهندسي صنايع با همكاري شركت URS

دی 1385

آموزش تربيت ارزياب  بر اساس مدل سرآمدی EFQM

1 روز

مديريت توليد برق سيستان و بلوچستان – نيروگاه ايرانشهر

دی 1385

آموزش تدوين اظهار نامه

1 روز

مديريت توليد برق سيستان و بلوچستان – نيروگاه ايرانشهر

فروردين 1386

آموزش مفاهيم بنيادين سرآمدی و تشريح جزء معيارهای مدل تعالی کسب و کار بنياد مديريت کيفيت اروپا EFQM

2 روز

شرکت گاز استان لرستان – خرم آباد

ارديبهشت 1386

آموزش مفاهيم بنيادين سرآمدی و تشريح جزء معيارهای مدل تعالی کسب و کار بنياد مديريت کيفيت اروپا EFQM

2 روز

پالايشگاه نفت آبادان

خرداد 1386

دوره آموزشي اولويت بندي پروژه هاي بهبود

1 روز

شركت مهندسي مشاور دز آب

شهريور 1386

دوره آموزشي فرآيند گرايي و مديريت فرآيندها

1 روز

شركت صنايع ذوب ايران

شهريور 1386

مستند سازی بر اساس استاندارد ISO9001: 2000

1 روز

شركت صنايع ذوب ايران

ديماه 1386

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت

1 روز

اتاق بازرگانی، صنايع و معادن تهران

ديماه 1386

تشريح الزامات استاندارد ISO9001:2000

1 روز

اتاق بازرگانی، صنايع و معادن تهران

بهمن 1386

دستيار مدرس اولين  دوره رسمی تربيت ارزياب MECCAward

3 روز

دبيرخانه MECCAward

بهمن 1386

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت

1 روز

نيروگاه گازي خراسان

ارديبهشت 1387

دروه آموزشی سبک رهبری، متدلوژيهای تعيين سبک و افزايش اثربخشی رهبران سازمان

1 روز

پالايشگاه گاز سرخون و قشم

امرداد 1387

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت

1 روز

شرکت صنايع استيل پارس بينا

امرداد 1387

تشريح الزامات استاندارد ISO9001:2000

1 روز

شرکت صنايع استيل پارس بينا

شهريور 1387

فرآيندگرائي، مديريت فرآيندها و متدلوژيهای بهبود مستمر

2 روز

شركت شير پاستوريزه پگاه خوزستان

شهريور 1387

مميزی داخلی سيستم مديريت کيفيت ISO9001:2000 بر اساس استاندارد

 ISO19011:2002

1 روز

نيروگاه گازي خراسان

مهر 1387

گارگاه آموزشی مميزی داخلی سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2000 بر اساس استاندارد ISO 19011:2002

2 روز

نيروگاه گازي خراسان

بهمن 1387

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت

1 روز

اتاق بازرگانی، صنايع و معادن تهران

فروردين 1388

کارگاه آموزشی خودارزيابی بر اساس مدل EFQM

2 روز

شرکت سازه پويش

ارديبهشت 1388

کارگاه آموزشی خودارزيابی بر اساس مدل EFQM

2 روز

شرکت سازه پويش

ارديبهشت 1388

تشريح الزامات استاندارد ISO 9001:2008

1 روز

اتاق بازرگانی، صنايع و معادن تهران

خرداد 1388

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت و تشريح الزامات استاندارد

 ISO 9001:2008

2 روز

شرکت کالای پتروشيمی – تهران

تير 1388

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت و تشريح الزامات استاندارد

 ISO 9001:2008

2 روز

شرکت کالای پتروشيمی – ماهشهر

تير 1388

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت و تشريح الزامات استاندارد

 ISO 9001:2008

2 روز

شرکت کالای پتروشيمی – عسلويه

امرداد 1388

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت و تشريح الزامات استاندارد

 ISO 9001:2008

2 روز

شرکت شناور سازه پويش – SSP

امرداد 1388

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت و تشريح الزامات استاندارد

 ISO 9001:2008

1 روز

شرکت مپنا بويلر

شهريور 1388

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت

1 روز

شرکت مپنا بويلر

مهر 1388

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت

1 روز

شرکت کالای پتروشيمی – تهران

مهر 1388

دستيار مدرس دوره آشنايي با مبانی مدل تعالی مديريت پروژه

1 روز

پژوهشکده توسعه تکنولوژی دانشگاه شريف

آذر 1388

گارگاه آموزشی مميزی داخلی سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2008

3 روز

شرکت کالای پتروشيمی – تهران

دی 1388

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت

1 روز

شرکت پرداخت الکترونيک بانک پاسارگاد

دی 1388

آموزش مفاهيم بنيادين سرآمدی و تشريح جزء معيارهای مدل تعالی کسب و کار بنياد مديريت کيفيت اروپا EFQM

2 روز

شرکت سازه پويش

بهمن 1388

کارگاه آموزشی خودارزيابی بر اساس مدل EFQM2010

2 روز

شرکت پايانه ها و مخازن پتروشيمی – ماهشهر

بهمن 1388

تشريح الزامات استاندارد ISO 9001:2008

1 روز

شرکت پرداخت الکترونيک بانک پاسارگاد

بهمن 1388

کارگاه آموزشی خودارزيابی بر اساس مدل EFQM2010

2 روز

شرکت پايانه ها و مخازن پتروشيمی – عسلويه

اردیبهشت 1389

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و مدل جایزه ملی کیفیت ایران ویرایش سال 89

2 روز

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان

خرداد 1389

کارگاه آموزشی خودارزیابی بر اساس مدل INQA

2روز

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان

امرداد 1389

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و مدل جایزه ملی کیفیت ایران ویرایش سال 89

2 روز

شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس

امرداد 1389

کارگاه آموزشی خودارزيابی بر اساس مدل EFQM2010

2 روز

شرکت کشتیرانی راه جنوب

امرداد 1389

کارگاه آموزشی خودارزیابی بر اساس مدل INQA

2روز

شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس

شهریور 1389

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و مدل EFQM2010

1روز

شرکت سیمان خوزستان

شهریور 1389

کارگاه آموزشی خودارزيابی بر اساس مدل EFQM2010

2روز

شرکت سیمان خوزستان

شهریور 1389

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت

1 روز

شرکت ویستر

آبان 1389

تشريح مبانی و مفاهیم محیط زیست و الزامات استاندارد

 ISO14001:2004

1 روز

شرکت ویستر

آذر ماه 1389

دوره آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت یکپارچه

ISO9001:2008; ISO14001:2004; OHSAS18001:2007

3 روز

شرکت کشتیرانی راه جنوب

آذر ماه 1389

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و مدل جایزه ملی کیفیت ایران ویرایش سال 89

1 روز

پژوهشکده توسعه مدیریت کاربردی ایران

دی ماه 1389

دوره آشنایی با منطق RADAR2010

1 روز

پژوهشکده توسعه مدیریت کاربردی ایران

دی ماه 1389

کارگاه آموزشی اظهار نامه نویسی با مدل INFDQA

1 روز

پژوهشکده توسعه مدیریت کاربردی ایران

دی ماه 1389

تشريح مبانی و مفاهیم ایمنی و بهداشت حرفه ای و الزامات استاندارد

 OHSAS18001:2007

1 روز

شرکت ویستر

دی ماه 1389

کارگاه آموزشی خودارزیابی بر اساس مدل INFDQA

3 روز

پژوهشکده توسعه مدیریت کاربردی ایران

دی ماه 1389

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و مدل جایزه ملی کیفیت ایران و RADAR2010

1 روز

گروه صنعتی زر – زر ماکارون و آرد زر

بهمن 1389

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و مدل جایزه ملی کیفیت غذا و داروی ایران

1 روز

شرکت دارو سازی روز دارو

بهمن 1389

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت و الزامات استاندارد ISO9001:2008

2 روز

شرکت آسان موتور – نمایندگی Hyundai

امرداد 1390

دوره آموزشی آشنایی با مدل تعالی 90 برای جایزه بهره وری و تعالی سازمانی

1روز

شرکت سیمان خوزستان

امرداد 1390

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و مدل جایزه ملی کیفیت غذا و داروی ایران

1 روز

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

شهریور 1390

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و مدل جایزه ملی کیفیت غذا و داروی ایران

1 روز

شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز

شهریور 1390

تشريح مبانی و مفاهیم ایمنی و بهداشت حرفه ای و الزامات استاندارد

 OHSAS18001:2007

1 روز

شرکت داروسازی داملران رازک

شهریور 1390

کارگاه آموزشی خودارزیابی بر اساس مدل INFDQA

2 روز

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

شهریور 1390

کارگاه آموزشی خودارزیابی بر اساس مدل INFDQA

2 روز

شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز

آبان 1390

تشريح مبانی و مفاهیم مدیریت محیط زیست و الزامات استاندارد

 ISO14001:2004

1 روز

شرکت داروسازی داملران رازک

اسفند 1390

گارگاه آموزشی مميزی داخلی سيستم مديريت یکپارچه – IMS

2 روز

شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا

اسفند 1390

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت و الزامات استاندارد ISO9001:2008

1 روز

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

خرداد 1391

دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت ایران خودرو و کارگاه خود ارزیابی

3 روز

شرکت آذین خودرو

خرداد 1391

دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت ایران خودرو و کارگاه خود ارزیابی

3 روز

شرکت سندن ایرانیان

تیر 1391

کارگاه آموزشی خودارزیابی بر اساس مدل INQA ویرایش سه

2 روز

شرکت گلوکوزان

آذر ماه 1391

کارگاه آموزشی پرستاری نوآوری ( مبانی و مفاهیم پایه ای خلاقیت و نوآوری )

نیم روز

کنفرانس بین المللی منابع انسانی – تهران

دی ماه 1391

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت و الزامات استاندارد ISO9001:2008

1 روز

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

فروردین 1392

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب رسمی جایزه ملی کیفیت ایران

2 روز

شرکت ایران خودرو خراسان

امرداد 92

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب رسمی جایزه ملی فناوری و نوآوری ایران

2 روز

دبیرخانه جایزه مدیریت فناوری و نوآوری ایران

امرداد 92

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب رسمی جایزه ملی فناوری و نوآوری ایران

2 روز

دبیرخانه جایزه مدیریت فناوری و نوآوری ایران

امرداد 92

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب رسمی جایزه ملی فناوری و نوآوری ایران

2 روز

دبیرخانه جایزه مدیریت فناوری و نوآوری ایران

امرداد 92

دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت ایران خودرو و کارگاه خود ارزیابی

4 روز

شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن

شهریور 92

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب رسمی جایزه ملی فناوری و نوآوری ایران

2 روز

دبیرخانه جایزه مدیریت فناوری و نوآوری ایران

مهر ماه 92

مفاهيم و مبانی سيستمهای مديريت کيفيت و الزامات استاندارد ISO9001:2008

2 روز

شرکت پرسال

مهر ماه 92

دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت غذا و داروی ایران و کارگاه خود ارزیابی

4 روز

شرکت داروسازی اسوه

آبان ماه 1392

دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت غذا و داروی ایران و کارگاه خود ارزیابی

4 روز

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

آبان ماه 1392

دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت غذا و داروی ایران و کارگاه خود ارزیابی

4 روز

شرکت داروسازی کیش مدیفارم

آذر ماه 1392

دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت غذا و داروی ایران و کارگاه خود ارزیابی

1 روز

شرکت داروسازی البرزدارو

مهز ماه 1393

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب رسمی جایزه ملی فناوری و نوآوری ایران

2 روز

دبیرخانه جایزه مدیریت فناوری و
نوآوری ایران

آبان ماه 1393

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب رسمی جایزه ملی فناوری و نوآوری ایران

2 روز

پژوهشکده صنایع دفاعی

آبان ماه 1393

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب رسمی جایزه ملی فناوری و نوآوری ایران

2 روز

سازمان انرژی اتمی

دی ماه 1393

مفاهیم و مبانی سیستمهای مدیریت کیفیت

1 روز

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و
کشاورزی ایران

اردیبهشت ماه 1394

دوره آموزشی مدل EFQM

2 روز

شرکت پرداخت الکترونیك سامان

اردیبهشت ماه 1394

کارگاه آموزشی خود ارزیابی

2 روز

شرکت پرداخت الکترونیك سامان

خرداد ماه 1394

دوره آموزشی مبانی و مفاهیم مدیریت نوآوری و فناروی

2 روز

شرکت ارتباطات سیار ایران همراه –
اول

نبر ماه 1394

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب رسمی جایزه ملی کیفیت ایران

3 روز

شرکت سازه های فلزی شهریار

شهریور ماه 1394

آشنایی با مدل جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات

3 روز

شرکت ارتباطات زیرساخت

شهریور ماه 1394

تربیت ارزیاب جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران

1 روز

دبیرخانه جایزه مدیریت فناوری و
نوآوری ایران

مهر ماه 1394

مبانی و مفاهیم مدیریت نوآوری و فناوری و آشنایی با مدل
جایره ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران

2 روز

شرکت داروسازی سل تك

آبان ماه 1394

تربیت ارزیاب جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات

3 روز

شرکت ارتباطات زیرساخت

آبان ماه 1394

آشنایی با روش های خود ارزیابی

2 روز

شرکت گداختار

آبان ماه 1394

تربیت ارزیاب جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران

1 روز

دبیرخانه جایزه مدیریت فناوری و
نوآوری ایران

آبان ماه 1394

آشنایی با مدل جایره ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران

1 روز

دبیرخانه جایزه مدیریت فناوری و
نوآوری ایران

آبان ماه 1394

دوره آشنایی با مدل INQA

1 روز

شرکت زیرساخت امن تراکنشی بانك
ملت

دی ماه 1394

آشنایی با مدل جایره ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران

1 روز

هلدینگ صنایع هوایی ایران

خرداد ماه 1395

دوره آموزشی مدیریت فناوری و نوآوری و آشنایی با مدل
جایزه فناوری

3 روز

شرکت پتروشیمی فجر

تیر ماه 1395

دوره آموزشی مدیریت فناوری و نوآوری

2 روز

شرکت پتروشیمی فجر

مردادماه 1395

دوره آموزشی مدیریت فناوری و نوآوری و آشنایی با مدل
جایزه فناوری

3 روز

شرکت پتروشیمی بندر امام

شهریورماه 1395

آشنایی با مدل جایره ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران

1 روز

دبیرخانه جایزه مدیریت فناوری و
نوآوری ایران

مهرماه 1395

دوره آشنایی با مدل INQA ویژه مدیران

2 روز

شرکت نیرو محرکه

مهرماه 1395

دوره آشنایی با مدل INQA ویژه کارشناسان

2 روز

شرکت نیرو محرکه

آبان ماه 1395

دوره آشنایی با مدل INQA

2 روز

شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا

آدر ماه 1395

کارگاه آموزشی خود ارزیابی

2 روز

شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا

دی ماه 1395

دوره آشنایی با مدل EFQM

2 روز

شرکت خدمات مشاوره حامی ایرانیان

اسفند ماه 1395

دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم مدیریت فناوری و
نوآوری

2 روز

شرکت دارو سازی سبحان دارو

فروردین ماه 1396

کارگاه آموزشی خود ارزیابی

1 روز

شرکت خدمات مشاوره حامی ایرانیان

خرداد ماه 1396

آشنایی با استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه

1 روز

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و
کشاورزی اراک

آبان ماه 1396

دوره آشنایی با مدل EFQM ، منطق رادار و خودارزیابی

2 روز

شرکت دارو سازی سبحان دارو

بهمن ماه 1396

دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم مدیریت فناوری و
نوآوری

2 روز

اداره کل استاندارد استان قم

بهمن ماه 1396

دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم مدیریت فناوری و
نوآوری

2 روز

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

اردیبهشت ماه 1397

دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم مدیریت فناوری و
نوآوری

1 روز

مجتمع فولاد خراسان

اردیبهشت ماه 1397

دوره آموزشی خودارزیابی و تدوین اظهارنامه جایزه ملی
مدیریت فناوری و نوآوری

2 روز

سازمان آب و برق استان خوزستان

اردیبهشت ماه 1397

دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم مدیریت فناوری و
نوآوری

2 روز

گروه شرکتهای شاتل

اردیبهشت ماه 1397

دوره آموزش آشنایی با جایزه مدیریت کیفیت ایران ) مفاهیم،
مدل، RADAR ، خودارزیابی(

2 روز

انجمن مدیریت کیفیت ایران

خرداد ماه 1397

دوره آشنایی با مدل EFQM ، منطق رادار و خودارزیابی

3 روز

شرکت داروسازی کاسپین تامین

تیر ماه 1397

آشنایی با مدل جایره ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران

1 روز

شرکت تولید و بهره برداری سد و
نیروگاه شهید عباسپور

تیر ماه 1397

کارگاه آموزشی خود ارزیابی

1 روز

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد
ایران

مرداد ماه 1397

دوره آموزش آشنایی با جایزه مدیریت کیفیت ایران )مفاهیم،
مدل، RADAR ، خودارزیابی(

3 روز

شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا

مرداد ماه 1397

دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم مدیریت فناوری و
نوآوری(

2 روز

مجتمع صنایع لاستیك یزد -یزد تایر

مهر ماه 1397

دوره آموزشی آشنایی با مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و
نوآوری ایران

2 روز

شرکت ارتباطات سیار ایران-همراه
اول

مهر ماه 1397

دوره آموزشی آشنایی با مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و
نوآوری ایران و تدوین اظهارنامه

3 روز

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

آذر ماه 1397

بازآموزی مدل EFQM ، منطق رادار و خودارزیابی

1 روز

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

آذر ماه 1397

بازآموزی مدل EFQM ، منطق رادار و خودارزیابی

1 روز

شرکت داروسازی سبحان دارو

یهمن ماه 1397

مدیریت استراتژیك <BSC/span>

2 روز

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

سوابق تدریس دانشگاهی:

تاریخ دانشگاه عنوان درس و رشته مقطع
نیمسال دوم 98-1397 دانشگاه علم و فرهنگ مدیریت کیفیت و بهره وری – مهندسی صنایع کارشناسی
نیمسال اول 98-1397 دانشگاه علم و فرهنگ مدیریت کیفیت و بهره وری – مهندسی صنایع کارشناسی
نیمسال اول 98-1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت روش تحقیق – مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد
نیمسال اول 98-1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت روش تحقیق – مدیریت شهری کارشناسی ارشد

سوابق پروژه هاي مديريتي و متفرقه :

تاريخ عنوان پروژه مدت اجراء مشتري
فروردين 1382 طراحی سيستم نگهداری و تعميرات پيشگيرانه 5 ماه بيمارستان تامين اجتماعی شهريار
شهريور 1382 طراحی سيستم کنترل کيفيت 8 ماه شرکت توليد اجاق گاز عاليستان
ارديبهشت 1383 مستند سازی سيستم تضمين کيفيت بر اساس

ISO 9001:2000

3 ماه شرکت يخچال سازی فريز ايران
مهر 1384 طراحی و پياده سازی سيستم مديريت کيفيت بر اساس

ISO 9001: 2000

12 ماه دفتربرنامه ريزی و فنآوری اطلاعات موسسه استاندارد
آذر 1384 طراحی و پياده سازی سيستم مديريت يکپارچه  – IMS 9 ماه شرکت پره توربين مپنا – پرتو
تير 1385 پروژه تحقيقاتی پيرامون جوايز سرآمدی کشورهای اسلامی 1 ماه مرکز تحقيقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی
آبان 1385 مشاوره خود ارزيابي و تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM 5 ماه مديريت توليد برق سيستان و بلوچستان
آذر1385 پروژه تحقيقاتی پيرامون مدل های مختلف اعتبار دهی و رتبه بندی 1 ماه مرکز تحقيقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی
دی  1385 عارضه يابی سازمانی و استقرار چرخه بهره وری 4 ماه شرکت صنايع ذوب ايران
دی 1385 پروژه Recognized for Excellence جهت جايزه اروپا (EEA ) 15 ماه شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
دی  1385 عارضه يابی سازمانی و استقرار چرخه بهره وری 4 ماه شرکت سپهر الكتريك
بهمن 1385 الويت بندي پروژه هاي بهبود و تدوين اظهار نامه بر اساس مدل EFQM و مشاوره براي حضور در جايزه ملي كيفيت 6 ماه پالايشگاه نفت تهران
بهمن 1385 مشاوره خود ارزيابي و تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM جهت حضور در جايزه ملي كيفيت 6 ماه شركت مهندسي مشاور دز آب
اسفند 1385 مشاوره خود ارزيابي و تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM جهت حضور در جايزه ملي كيفيت 5 ماه نيروگاه گازي خراسان
ارديبهشت  1386 عارضه يابی سازمانی 2 ماه شرکت عايق خودرو طوس
ارديبهشت  1386 عارضه يابی بر اساس مدل EFQM 2 ماه دانشگاه علوم پزشکی ايران
ارديبهشت  1386 مشاوره خود ارزيابي و تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM جهت حضور در جايزه ملي كيفيت 6 ماه پالايشگاه نفت آبادان
شهريور 1386 مشاوره خود ارزيابي و تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM جهت حضور در جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني 18 ماه شركت شير پاستوريزه پگاه فارس
شهريور 1386 مستندسازی بر اساس رويکرد مديريت فرآيندی 5 ماه شرکت صنايع ذوب ايران
آذر 1386 تعيين سبک رهبری و افزايش اثر بخشی رهبران 5 ماه پالايشگاه گاز سرخون و قشم
آذر 1386 طراحی و پياده سازی سيستم مديريت کيفيت بر اساس

ISO 9001: 2000

10 ماه اتاق بازرگانی، صنايع و معادن تهران
تير 1387 مشاوره خود ارزيابي و تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM جهت حضور در جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني 4 ماه شرکت لاستيک بارز
مرداد 1387 تعيين سبک رهبری و افزايش اثر بخشی رهبران 2 ماه شرکت لاستيک بارز
مرداد 1387 طراحی و پياده سازی سيستم مديريت کيفيت بر اساس

ISO 9001: 2008

3 ماه شرکت صنايع استيل پارس بينا
آذر 1387 مشاوره خود ارزيابي و تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM جهت حضور در جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني 5 ماه شرکت آذين خودرو
آذر 1387 تعيين سبک رهبری و افزايش اثر بخشی رهبران 2 ماه پالايشگاه نفت آبادان
آذر 1387 مشاوره خود ارزيابي و تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM جهت حضور در جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني 3 ماه شرکت ايران خودرو سازه
آذر 1387 مشاوره خود ارزيابي و تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM جهت حضور در جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني 3 ماه شرکت قالب های پيشرفته ايران خودرو
آذر 1387 تعيين سبک رهبری و افزايش اثر بخشی رهبران 3 ماه شرکت ايران خودرو سازه
آذر 1387 تعيين سبک رهبری و افزايش اثر بخشی رهبران 3 ماه شرکت قالب های پيشرفته ايران خودرو
ارديبهشت 1388 طراحی و پياده سازی سيستم مديريت يکپارچه (IMS)

ISO9001:2008 – ISO14001:2004 – OHSAS18001:2007 – ISO/TS29001:2007

12 ماه شرکت کالای پتروشيمی
ارديبهشت 1388 طراحی و پياده سازی سيستم مديريت يکپارچه (IMS)

ISO9001:2008 – ISO14001:2004  OHSAS18001:2007

6 ماه شرکت مپنا بويلر
خرداد 1388 مشاوره خود ارزيابي و تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM جهت حضور در جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني 6 ماه پليس آگاهی نيروی انتظامی ايران
خرداد 1388 مشاوره خود ارزيابي و تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM جهت حضور در جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني 5 ماه شرکت توسعه 2 مپنا
تير 1388 مشاوره خود ارزيابي و تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM جهت حضور در جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني 7 ماه شرکت سازه پويش
تير1388 طراحی و پياده سازی سيستم مديريت کيفيت بر اساس

ISO 9001: 2008

5 ماه شرکت شناور سازه پويش – SSP
آذر 1388 طراحی و پياده سازی سيستم مديريت کيفيت بر اساس

ISO 9001: 2008

12 ماه شرکت پرداخت الکترونيک بانک پاسارگاد
آذر 1388 تعيين سبک رهبری و افزايش اثر بخشی رهبران 1 ماه شرکت پرداخت الکترونيک بانک پاسارگاد
آذر 1388 تعيين سبک رهبری و افزايش اثر بخشی رهبران 1 ماه شرکت سازه پويش
بهمن 1388 مشاوره خود ارزيابي بر اساس مدل EFQM2010 5 ماه شرکت پايانه ها و مخازن پتروشيمی
اردیبهشت 1389 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران (INQA)  به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت ایران 5 ماه شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان
تیر 1389 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران (INQA)  به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت ایران 3 ماه شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
تیر1389 مشاوره خود ارزيابي و تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM2010 جهت حضور در جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني 4 ماه شرکت کشتیرانی راه جنوب
مرداد 1389 تعيين سبک رهبری و افزايش اثر بخشی رهبران 1 ماه شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان
مرداد 1389 مشاوره خود ارزيابي و تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM2010 جهت حضور در جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني 19 ماه شرکت سیمان خوزستان
شهریور 1389 طراحی و پياده سازی سيستم مديريت يکپارچه (IMS)

ISO9001:2008 – ISO14001:2004  OHSAS18001:2007

کنترل فرآیند آماری (SPC)

8 ماه شرکت ویستر
شهریور1389 طراحی و پياده سازی سيستم مديريت يکپارچه (IMS)

ISO9001:2008 – ISO14001:2004  OHSAS18001:2007

11 ماه شرکت کشتیرانی راه جنوب
دی ماه 1389 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران (INQA)  به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت غذا و دارو ایران 2 ماه شرکت داروسازی روز دارو
بهمن 1389 طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2008 5 ماه عاملیتهای شماره 202، 203 و 206 شرکت آسان موتور ( نماینده رسمی Hyundai در ایران)
امرداد 1390 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران (INQA)  به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت غذا و دارو ایران 8 ماه شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
مرداد 1390 طراحی و پياده سازی سيستم مديريت يکپارچه (IMS)

ISO9001:2008 – ISO14001:2004  OHSAS18001:2007

11 ماه شرکت داملران رازک
شهریور 1390 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران (INQA)  به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت غذا و دارو ایران 7 ماه داروسازی شهید قاضی تبریز
شهریور 1390 مشاوره به منظور تدوین و جاری سازی سیستم ارزیابی، انتخاب و  ارتقاء تامین کنندگان 12 ماه بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز
بهمن 1390 تعيين سبک رهبری و افزايش اثر بخشی رهبران 1 ماه شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
خرداد 1391 مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو 4 ماه گروه صنعتی بارز
خرداد 1391 مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو 4 ماه شرکت سندن ایرانیان
خرداد 1391 مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو 4 ماه شرکت کیان خودرو نوین
خرداد 1391 مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو 4 ماه شرکت آذین خودور
خرداد 1391 مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو 4 ماه شرکت کلاچ سازی شایان صنعت
خرداد 1391 مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو 4 ماه شرکت الکتریک خودرو شرق
مهر ماه 1391 اجرای QFD و شناسایی و تحلیل نیازها و انتظارات ذینفعان 2 ماه بیمارستان پارس تهران
دی ماه 1391 طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2008 6 ماه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
اردیبهشت 92 بازنگری و به روز رسانی برنامه ریزی استراتژیک 9 ماه شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
تیر ماه 1392 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران (INQA)  به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت غذا و دارو ایران و تدوین مسیر بهبود (Road Map) سه ساله 8 ماه شرکت داروسازی سیناژن
مرداد 1392 طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2008 6 ماه شرکت پرسال
شهریور 1392 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران (INQA)  به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت غذا و دارو ایران و تدوین مسیر بهبود (Road Map) سه ساله 6 ماه شرکت داروسازی اسوه
شهریور 1392 بازنگری و به روز رسانی استراتژی های سازمان، جاری سازی استراتژی ها با کارت امتیازی متوازن (BSC) و پایش و کنترل سنجه ها برای دوره پنج ساله تا 1397 12 ماه شرکت داروسازی اسوه
شهریور 1392 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران (INQA)  به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت غذا و دارو ایران و تدوین مسیر بهبود (Road Map) سه ساله 12 ماه شرکت داروسازی سبحان انکولوژی
آبان 1392 طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد و ایجاد کارت اهداف فردی همراستا با نقشه استراتژی سازمان 9 ماه شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
آبان 1392 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران (INQA)  به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت غذا و دارو ایران 4 ماه شرکت داروسازی کیش مدیفارم
آذر 1392 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران (INQA)  به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت غذا و دارو ایران 3 ماه شرکت داروسازی البرز دارو
تیر 1393 عارضه یابی و تدوین Road Map  بهبود و مسیر تعالی سازمان 6 ماه شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)
دی ماه 1393 آماده سازی برای حضور در فرآیند ارزیابی سازمان تنظیم مقررات 3 ماه شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)
شهریور 1393 بازنگری و طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار 12 ماه شرکت داروسازی اسوه
آبان 1393 طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ISO9001، ISO14001، OHSAS18001، ISO10015، ISO10002، ISO10004، HSE 12 ماه شرکت داروسازی سبحان انکولوژی
آذر 1393 طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2008 6 ماه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
آذر 1393 بازنگری و به روز رسانی استراتژیهای سازمان، جاری سازی استراتژیها با کارت امتیازی متوازن (BSC) 9 ماه شرکت داده گستر عصر نوین
اردیبهشت 94 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل EFQM  به منظور حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی ایران 6 ماه شرکت پرداخت الکترونیک سامان
خرداد 1394 نگهداری سیستم مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد 3 سال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
خرداد 1394 به روز رسانی و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت 12 ماه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
تیر ماه 1394 مطالعات تطبیقی و بررسی ضرورت ایجاد مرکز نوآوری در ساختار سازمانی 1 ماه شرکت ارتباطات سیار ایران – همراه اول
 شهریور 1395 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل EFQM  به منظور حضور در جایزه تعالی و پیشرفت 4 ماه شرکت داروسازی سبحان انکولوژی
مهرماه 1395 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدلINQA  به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت ایران 12 ماه شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا
آذر 1395 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدلEFQM  به منظور حضور در جایزه ملی تعالی ایران 12 ماه شرکت خدمات مشاوره حامی ایرانیان
اسفند 1395 طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 5 ماه شرکت دانش بنیان ادمان تک پنگان
فروردین 1396 منتورینگ پروژه های استقرار سیستم مدیریت در شرکتهای دانش بنیان 12 ماه صندوق نوآوری و شکوفایی ایران
تیر 1396 طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 8 ماه درمانگاه خیریه امام علی
امرداد 1396 طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 5 ماه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران
شهریور 1396 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل EFQM  به منظور حضور در جایزه تعالی و پیشرفت 6 ماه شرکت داروسازی سبحان انکولوژی
شهریور 1396 طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 6 ماه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان
مهر 1396 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل EFQM  به منظور حضور در جایزه تعالی و پیشرفت 5 ماه شرکت داروسازی سبحان دارو
مهر 1396 طراحی و استقرار نظام مدیریت فناوري و نوآوري 9 ماه شرکت ارتباطات سیار ایران – همراه اول
مهر 1396 طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 5 ماه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
آبان 1396 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل IRAMIT  به منظور حضور در جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران 8 ماه صنایع مهمات سازی اصفهان
اردیبهشت 1397 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل EFQM  به منظور حضور در جایزه تعالی سازمانی ایران در حال اجراء شرکت داروسازی کاسپین تامین
تیر 1397 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدلINQA  به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت ایران 4 ماه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)
تیر 1397 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل IRAMIT  به منظور حضور در جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران 6 ماه شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
مرداد 1397 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدلINQA  به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت ایران 3 ماه شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا
شهریور 1397 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل EFQM  به منظور حضور در جایزه تعالی و پیشرفت در حال اجراء شرکت داروسازی سبحان انکولوژی
شهریور 1397 تدوین برنامه استراتژی و BSC در حال اجراء شرکت داروسازی سبحان انکولوژی
مهر 1397 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل IRAMIT  به منظور حضور در جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران 6 ماه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
آبان 1397 مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل EFQM  به منظور حضور در جایزه تعالی و پیشرفت 4 ماه شرکت داروسازی سبحان دارو

 سوابق انتشار مقاله، کتاب و سخنرانی کنفرانس:

تاریخ عنوان مقاله/کتاب/ سخنرانی
1385 مقاله “Different excellence models and their messages to the organizations” –

8th International Conference of Quality Managers

1390

مقاله ” Business Excellence Models, Tools for Improving Technology Management in Developing Countries”

1st International, 5th National Conference on Management of Technology

1391 کتاب “مدیریت ریسک از دیدگاه EFQM” – انتشارات جهاد دانشگاهی
1391 سخنرانی با موضوع “کارگاه پرستاری نوآوری” –  دومین کنفرانس ملی طرح‌ریزی مسیر سرآمدی
1394 مقاله “تاثير اجراي مديريت نوآوري و مديرت دانش بر نتايج کليدي عملکرد سازمانهاي ايراني” –

دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

1394

سخنرانی با موضوع “یادگیری، خلاقیت و نوآوری در منطق ارزیابی  RADARو سرآمدی کسب و کار” –

دومین کنفرانس بین المللی ممیزان و ارزیابان سیستم‌های مدیریت

1394 سخنرانی با موضوع “آشنایی با مفاهیم مدیریت فناوری و نوآوری” – نشست علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
1394 سخنرانی با موضوع “فناوری و نوآوری؛ راهکار خلق ثروت (با تمرکز بر رهیافت های انتقال و اکتساب فناوری)” – اولین کنفرانس اقتصاد پساتحریم
1395 مقاله “بررسی تاثیر بهبود توانمندی‌های فناورانه در ارتقاء عملکرد سازمان‌ها” –

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

1396 سخنرانی با موضوع ” صرفه یادگیری و آثار آن بر عملکرد اقتصادی سازمان (مورد کاوی توسعه مزیت رقابتی در صنعت داروسازی هند)” –  دومین کنفرانس بین المللی بهینه کاوی
1396 کتاب ” راهنمای کاربردی ابزارهای مدیریتی” – انتشارات فدک ایساتیس

 سایر توانمندی ها:

 • ارزياب تاييد شده اروپا برای جايزه تعالی سازمانی و سرآمدي كسب و كار اروپا (EFQM Excellence Award)
 • مشاور و مدرس تایید صلاحیت شده دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران برای ارائه خدمات مشاوره مدیریت به متقاضیان جایزه
 • دبیر کمیسیون های فنی تدوین 7 استاندارد ملی مدیریت نوآوری
 • دبیر کمیته متناظر TC279 مدیریت نوآوری سازمان بین المللی استاندارد (ISO)
 • عضو شورای راهبری انجمن مدیریت فناوری ایران
 • عضو هیات موسس و شورای سیاست‌گذاری شبکه مدیریت نوآوری ایران
 • عضو کارگروه توانمند سازی شرکت های دانش بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی ایران
 • عضو کمیته دانش بنیان انجمن مشاوره مدیریت ایران
 • عضو کميته اجرائی و مدیر پروژه جايزه سرآمدي شركتهاي برتر مسلمان MEC Award
 • ارزياب بين المللي جايزه سرآمدي شركتهاي برتر مسلمان – MEC Award
 • سرارزياب جايزه ملی کيفيت ايران (INQA) بر اساس مدل جايزه در سرآمدی سيستم مديريت کيفيت
 • عضو کمیته ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران(INQA)
 • عضو كمیته علمی و سرارزیاب و رییس دپارتمان ارزیابیهای جايزه ملی مدیریت فناوری و نوآوري ايران
 • سرمميز سيستم های مديريت کيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001
 • عضو شورای سردبیری نشریه تخصصی انجمن مشاوره مدیریت ایران
 • دبیر سرویس نوآوری نشریه رتبه
 • عضو کارگروه اشتغال و کارآفرینی خانه نخبگان بسیج استان تهران
 • عضو کارگروه واژه گزینی مدیریت فناوری و نوآوری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران
 • عضو کارگروه چرخه نوآوری مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت