اتمام ممیزی خارجی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت در اتاق بازرگانی اردبیل

تیم پارسیان هوشمند سرآمد که در سال ۹۶ موفق به پیاده سازی کامل سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل شده بود، در سال جاری نیز به منظور اجرای پروژه نگهداری و پشتیبانی از سیستم مدیریت کیفیت طرح ریزی شده، در حال…

اتمام پروژه پیاده سازی سیستم های مدیریتی در شرکت فرآورده های نفتی سیه فام

تیم اجرایی پارسیان هوشمند سرآمد با تلاش های مجموعه سیه فام موفق به پیاده سازی کامل سیستم های مدیریتی بر اساس استانداردهای ISO9001:2015,ISO14001:2015,ISO45001:2018,ISO17025:2005,ISO/TS29001:2010 ,HSE-MS در این مجموعه شد. در نتیجه پس از ممیزی رسمی انجام شده توسط مرجع بین المللی صدور گواهینامه در پایان اسفند ۹۷، این شرکت موفق به…

اختتام پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در اتاق بازرگانی مازندران

پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001 ویرایش ۲۰۱۵ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران توسط تیم مشاور پارسیان هوشمند سرآمد با مدیریت دکتر نوید خبیری آغاز به کار نمود. در تاریخ پنج دی ماه سال ۱۳۹۶ سیستم مدیریت کیفیت اتاق صنایع، معادن و کشاورزی مازندران توسط ممیزین…

اختتام پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در اتاق بازرگانی اردبیل

پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO9001:2015 در اواخر بهار ۹۶ توسط تیم مشاور پارسیان هوشمند با رهبری دکتر نوید خبیری اجرا شد.درنتیجه همت و تلاش تیم متخصص پارسیان هوشمند، اتاق بازرگانی اردبیل در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۹۶ موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ISO9001:2015…

اختتام پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در اتاق بازرگانی کاشان

پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001 ویرایش ۲۰۱۵ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان توسط تیم مشاور پارسیان هوشمند سرآمد با مدیریت دکتر نوید خبیری آغاز به کار نمود. در تاریخ یکشنبه ۵ آذر ماه سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی کاشان توسط ممیزین TUV InterCert…

اختتام پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در اتاق بازرگانی سنندج

پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001 ویرایش ۲۰۱۵ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج توسط تیم مشاور پارسیان هوشمند سرآمد با مدیریت دکتر نوید خبیری آغاز به کار نمود. درنتیجه این پروژه، تیم مشاور موفق به طراحی و پیاده سازی استاندارد ISO9001:2015 در اتاق بازرگانی سنندج گردید و…