۱٫ نظام بازخورد گیری از مشتری (نظر سنجی از مشتریان)

۲٫ مدیریت ارتباط با مشتری CRM