۱٫ طرح کنترل محصولات (APQP+QP)

۲٫ طرح ریزی  DFMEA

۳٫ توسعه محصولات جدید (NPD)

۴٫ طراحی و استقرار نظام ها و مدلهای خلاقیت و نوآوری

۵٫ طراحی و استقرار نظام های تحقیق و توسعه