گردهمایی مدیریت کیفیت خلاق در کسب و کار

انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار می کند:

گردهمایی مدیریت کیفیت خلاق در کسب و کار- ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

کارگروه توسعه ارتباطات (سفیران کیفیت) انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد با بررسی ابعاد موضوع فوق در نشستی با موضوع مدیریت کیفیت خلاق در کسب و کار را در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ از ساعت ۹ تا ۱۱ با ارائه سخنرانی و پرسش و پاسخ برای اعضای انجمن بصورت رایگان در محل ساختمان تشکل های اتاق تهران برگزار نماید.

فرم آنلاین ثبت نام در گردهمایی:

دعوت به حضور گردهمایی مدیریت کیفیت خلاق در کسب و کار- ۱۱ بهمن ۱۴۰۱