سبیکه مختارشاهی

تخصص من مهندسی سیستم های انرژی می باشد و از سال ۱۳۸۷ در این زمینه فعالیت و مطالعه می نمایم. از سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را در این مجموعه در کنار پایه گذران و همکاران محترم شروع کردم. در حال حاضر به عنوان دستیار مدیرعامل در تیم توسعه ، مسئول مرکز آموزش های تخصصی و تسهیلگر گروه فعالیت می نمایم. علاوه بر این در موضوعات رتبه بندی اعتباری ،داوری جشنواره ملی بهره وری در صنعت های مختلف مشارکت فعال داشته ام.