روند توسعه پتروشیمی با وجود تحریم و چالش های متعدد قابل تقدیر است

عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران، به نقش صنعت پتروشیمی در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: راهبری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در توسعه هوشمندانه صنعت و به ویژه تکمیل زنجیره ارزش جای تقدیر و ستایش دارد.
فرشید شکرخدایی، عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار فدراسیون صنعت نفت ایران در گفت‌وگو با “نیپنا” ضمن بررسی روند توسعه‌ای صنعت پتروشیمی، روند کنونی پتروشیمی را قابل تقدیر دانست و ابراز داشت این موضوع جای افتخار دارد که در دوران تحریم چنین پیشرفت‌هایی رخ داده است.

شکرخدایی گفت: حضور صنعت پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت کشور بسیار لازم است. چراکه امکان دارد در صادرات نفت یا حتی گاز دچار مشکل شویم. پس بهتر است این صنعت را پویایی خاصی ببخشیم.

وی ادامه داد: صنعت پتروشیمی نقطه‌ قوت خوبی هم دارد و آن توسعه فیزیکی است. البته در صنعت پتروشیمی صرفا مساله‌ احداث مورد بحث نیست. بحث دسترسی آسان، صادرات، دانش فنی و اقتصاد پروژه ها مهم تلقی می‌شود.

او با اشاره به نگاهی که در سال‌های اخیر به صنعت پتروشیمی شده، ابراز داشت: نگاه خاص به صنعت پتروشیمی منجر به منافع ویژه‌ای در خصوص ایجاد اشتغال و توسعه پایدار می‌شود. توسعه این صنعت و حمایت از زنجیره‌های بعد از این صنعت که زنجیره‌ ارزش را کامل می‌کنند ،منجر به اشتغال و توسعه‌ مقرون بصرفه خواهد شد و همچنین در راستای اقتصاد مقاوتی است.

عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار فدراسیون صنعت نفت ایران در خصوص مدیریت و نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال‌های پس از خصوصی سازی و به ویژه در دوران تحریم در خصوص ایجاد توسعه در صنعت پتروشیمی، تصریح کرد: در سالیان مختلف نحوه‌ جداسازی شرکت‌های پتروشیمی از NPC ما را با مشکلاتی مواجه کرد. ما در صنعت پتروشیمی به سیاستگذاری‌های یکپارچه در تمامی ابعاد نیاز داریم، که خوشبختانه مراجع قانونگذاری و به ویژه دولت و مجلس به نقش NPC در این خصوص واقف هستند.

وی ادامه داد: اکنون با موافقت دولت،شرکت ملی صنایع پتروشیمی درگیر اجرای پروژه‌های مختلف شده است تا توسعه هوشمندانه در این صنعت ایجاد شود. به ویژه نقش این شرکت در جایگاه حاکمیتی و توسعه ای در جهش های دوم و سوم بینظیر بوده است.

شکرخدایی ابراز داشت: نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راهبری و مدیریت صنعت پتروشیمی در دوران تحریم، جای افتخار دارد که در دوران تحریم چنین پیشرفت‌هایی رخ داده است.

وی افزود: در حال حاضر پروژه هایی که در صنعت دردست احداث هستند در قالب، مگاپروژه تعریف شده اند، درست شبیه پروژههای فازهای پارس جنوبی است که از پیچیدگی خاصی برخوردارند.

عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار فدراسیون صنعت نفت به بومی سازی و خودکفایی در تولید دانش فنی و کاتالیست های مورد نیاز صنعت پتروشیمی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اقدامات زیر بنایی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دوران تحریم بومی سازی و تجاری سازی دانش فنی مورد نیاز این صنعت بوده است .

او گفت: صنعت پتروشیمی در این سالها نگاهی به درون داشت که این نگاه ویژه جای تقدیر دارد. تلاش بر این است که از توانمندی‌های شرکت‌های داخلی استفاده شود. امیدواریم با راه‌اندازی واحدهای در دست احداث، ضمن دسترسی به اهداف موجود، جهش در صادرات را نیز نظاره‌گر باشیم.

شکرخدایی اظهار کرد: به نظر می‌رسد تلاش مضاعفی هم باید صورت بگیرد که زنجیره بعد از پتروشیمی کشور هم فعالتر شود و بتواند از عموم محصولات تولیدی، ارزش افزوده‌ای بهتر تولید کند.