دوره “نقش تحقیقات بازار در توسعه سیستم مدیریت کیفیت”

نقش تحقیقات بازار در توسعه سیستم مدیریت کیفیت
تاریخ: ۲۵ بهمن۱۴۰۱
نوع برگزاری: حضوری
ساعت:۸الی ۱۶
مدرسین:سرکار خانم دکتر پروشانی ، جناب آقای دکتر فروزان فرد
هزینه ثبت نام: ۲٫۱۸۰٫۰۰۰
لینک ثبت نام:
https://iranqms.com/5772-2/