امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك ميان شركت مهندسين مشاور پارسيان هوشمند سرآمد با اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي البرز

 

به منظور اجراي فعاليت هاي مشترك جهت رشد، شتاب دهي و توانمند سازي شركت هاي دانش بنيان و كسب و كارهاي نوين، تفاهم نامه همكاري دو جانبه بين شركت پارسيان هوشمند سرآمد و اتاق بازرگاني، صنايع،معادن و كشاورزي البرز، منعقد گرديد.
اين تفاهم نامه در راستاي توسعه همكاري در زمينه هاي ذيل به تصويب رسيد:
– همكاري و مشاركت دو جانبه جهت توسعه Start Up ها
– برگزاري رويدادهايي نظيرStartup weekend به منظور شناسايي ايده هاي برتر استاني و حمايت در مركز رشد يا شتاب دهي اتاق
– شكل دهي همكاري دو جانبه با نهادها و عناصر نظام ملي و نظام نوآوري منطقه اي استان البرز
– همكاري هاي مشترك جهت ايجاد و توسعه موسسات و صندوق هاي سرمايه گذاري خطر پذير( به ويژه از نوع Corporate Venture Capital)
– مديريت دانش و رتبه بندي تجارب موفق تجاري سازي ايده هاي دانش بنيان
– همكاري مشترك در ارايه خدمات غيرمالي( توانمند سازي، مشاوره، توسعه بازار و …) به شركت هاي دانش بنيان و كسب و كارهاي نوين از سوي IPC و ايجاد كلينيك مشترك توانمند سازي
– برگزاري دوره هاي آموزشي و همايش هاي علمي و پژوهشي در راستاي اهداف مشترك دو طرف
و …
اين تفاهم نامه در تاريخ ۲۵ تیر ماه ٩٧ براي مدت ٣ سال ميان طرفين منعقد گرديد.

همچنین‌ در راستای عملیاتی شدن تفاهم نامه مذکور، روز شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ اولین جلسه کارگروه اجرایی این تفاهم نامه متشکل از نمایندگان تام الاختیار طرفین برگزار گردید و ضمن تعیین مسئولیتها و وظایف طرفین، اولویتهای اجرایی این تفاهم نامه را در قالب ۴ برنامه کلان تعریف نمودند که به زودی رئوس این ۴ برنامه پس از نهایی شدن فعالیتهای اجرایی هریک به اطلاع علاقمندان و مخاطبین، به ویژه اعضای محترم اتاق البرز و سایر فعالان اقتصادی استان خواهد رسید.