اختتام پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در اتاق بازرگانی مازندران

پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001 ویرایش ۲۰۱۵ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران توسط تیم مشاور پارسیان هوشمند سرآمد با مدیریت دکتر نوید خبیری آغاز به کار نمود.

در تاریخ پنج دی ماه سال ۱۳۹۶ سیستم مدیریت کیفیت اتاق صنایع، معادن و کشاورزی مازندران توسط ممیزین TUV InterCert SAAR بر اساس الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ مورد ممیزی قرار گرفت و درنهایت اتاق بازرگانی مازندران موفق به اخذ گواهی نامه ISO9001 ویرایش ۲۰۱۵ گردید.

 دکتر نوید خبیری مدیر پروژه، اظهار داشت از جمله دستاورد های طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در اتاق مازندران به شرح زیر می باشد:

۱- شناسایی و تشریح ۲۷ فرآیند در قالب ۶ گروه مجزا

۲- ایجاد بستر لازم جهت حرکت اتاق در مسیر تعالی و اخذ جایزه های کیفیت

۳- بهبود سیستم ارتباط با مشتریان ( سیستم اندازه گیری رضایت مشتریان)

۴- قابلیت تبدیل پایش و اندازه گیری و تحلیل شاخص های فرآیندی به اتوماسیون و ……