اختتام پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در اتاق بازرگانی اردبیل

پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO9001:2015 در اواخر بهار ۹۶ توسط تیم مشاور پارسیان هوشمند با رهبری دکتر نوید خبیری اجرا شد.درنتیجه همت و تلاش تیم متخصص پارسیان هوشمند، اتاق بازرگانی اردبیل در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۹۶ موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ISO9001:2015 گشت.نوید خبیری در آیین اختتامیه ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ISO9001 با ویرایش ۲۰۱۵ در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: یکی از ویژگی های مثبت سیستم طراحی شده، شناسایی ۲۷ فرآیند در شش گروه رهبری، طرح ریزی، پشتیبانی، عملیات، ارزیابی عملکرد و بهبود است که پنج فرآیند آن بر اساس راهنمای ارزشمند PCF APQC بهینه کاوی شده است و این امر می تواند حرکت اتاق به سمت معماری تمامی فرآیندهای کسب و کار(BPM) را تسهیل نماید.