احسان جنتی فرد

من معاون تحقیق و توسعه گروه پارسیان هوشمند هستم. از سال ۱۳۸۵ (همزمان با تاسیس شرکت) همکاری خود را با این مجموعه آغاز کردم. تخصص من در حوزه مدیریت بهره وری، بهینه کاوی، تحلیل های اقتصادی و ارایه خدمات نوبن در زمینه ارزیابی عملکرد سازمان ها است و از بنیانگذاران مرکز مدیریت بهره وری ایران، جشنواره ملی بهره وری و شبکه بهینه کاوی ایران هستم.

در حال حاضر علاوه بر مسوولیت تحقیق و توسعه در گروه پارسیان هوشمند، مدیرعامل شبکه بهینه کاوی ایران، دبیر اجرایی جشنواره ملی بهره‌وری، عضو هیات مدیره مرکز مدیریت بهره وری ایران و دبیر کارگروه بهره وری و کیفیت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران نیز می باشم.

بیشتر