ارائه خدمات مدیریت پروژه آماده سازی شرکت ها جهت حضور در بورس و فرابورس برای پذیرش سهام «شرکت» و تهیه و مدیریت برنامه زمان بندی و تهیه امیدنامه با همراهی مدیران شرکت و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و سایر مستندات مورد نیاز از ابتدا تا زمان پذیرش در بورس و نمایندگی شرکت در قرارداد شرکت پذیرش بورس مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار جهت تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز

ارایه خدمات در این بخش به شرح زیر است:

 1. بررسی زمینه های ساختاری کسب و کار
 2. تهیه و ارایه برنامه زمان بندی فعالیت های لازم برای حضور در بورس
 3. تشکیل و راهبری کارگروه تهیه امیدنامه و تسهیل گری جمع بندی های لازم جهت رسیدن به اجماع نظرات و تهیه امیدنامه حرفه ای
 4. مشاوره جهت اصلاح ساختارهای مالی و اصلاح صورتهای مالی و میزان شفافیت و مشکلات احتمالی
 5. مشاوره جهت تدوین و ابلاغ و اجرایی شدن دستور العمل ها و روش های اجرای حاکمیت شرکتی و کنترل ها داخلی و حسابرسی های داخلی و خارجی مانند :
  • سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های فرعی
  • ساز و کارهای اجرایی و الزام اجرایی شدن اخلاق سازمانی
  • ساز و کارهای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران
  • دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی
  • ساز و کارهای کنترل داخلی اثربخش
  • ساز و کار رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی
  • ساز و کار جمع‌آوری و رسیدگی به گزارش‌های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت
  • ساز و کار تشکیل کمیته های تخصصی نظیر کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات یا کمیته های ریسک و جبران خدمات
  • ساز و کار ارزیابی اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته حسابرسی، سایر كميته‌هاي تخصصي هیات مدیره و مدیرعامل، و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت‌های فرعی و وابسته
  • ساز و کار تهیه برنامه های بهبود براساس ارزیابی کمیته ها و پیگیری نتایج برنامه های بهبود
  • ساز و کار به روز رسانی مهارت‌ها و آگاهی‌های خود را در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی
  • ساز و کار برقراری روابط مؤثر با سرمایه‌گذاران
  • ساز و کار بررسی و پیگیری مسائل مهم و راهبردی شرکت در جلسات هیات مدیره
  • ساز و کار ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های راهبردی
 1. مشاوره جهت نحوه استفاده از سوابق اجتماعی، حرفه ای و زنجیره ارزش شرکت برای استفاده از آنها در امیدنامه
 2. مشاوره جهت اصلاح ساختار مدیریتی
 3. آگاه ساختن سهامداران عمده‌ی شرکت از میزان تعهد عرضه سهام در عرضه اولیه و پس از آن و هم‌چنین دیگر تعهدات طبق درخواست فرابورس و مطابق با دستورالعمل پذیرش از طریق برگزاری جلسات حضوری؛
 4. انجام هماهنگی‌ لازم درباره بازدیدها و برگزاری جلسات مشترک بین سهامداران عمده، مدیران و مسئولین شرکت و فرابورس؛
 5. ارائه پیشنهادهای لازم درباره انجام تغییرات و اصلاحات مورد نیاز در اساسنامۀ شرکت به ‌منظور انطباق با اساسنامۀ نمونه شركت‌هاي پذيرفته شده در فرابورس، مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار؛
 6. انجام مشاوره های لازم جهت ارتقای اثربخشی بازدید سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمايه از شرکت در صورت نیاز؛
 7. معرفی شرکت مشاوره پذیرش و نظارت بر عملکرد مشاور
 8. معرفی کارگزار عرضه کننده سهام به شرکت برای عرضه سهام در روز اول عرضه عمومی؛
 9. کنترل مداوم و آگاه سازی شرکت از تغییرات قوانین، مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس که پذیرش شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد.