پریسا فرمانی

من فعالیت خود با گروه را از سال ۹۱ آغاز کرده ام. طي اين سال ها در زمينه رتبه بندي اعضاي اتاق بازرگاني ايران، جشنواره ملي بهره وري،دوره ي آموزشي بهينه کاوي حضور فعال داشته ام. همچنين در زمينه آموزش با سازمان‌ها و شرکت‌هاي بزرگ داخلي درحال همکاري بوده و هم اکنون به عنوان قائم مقام مديرعامل شبکه بهينه کاوي ايران جهت ايجاد بستري براي مقايسه بنگاه هاي اقتصادي با عملکرد ساير شرکت هاي داخلي و خارجي مشغول به خدمت رساني مي‌باشم.