اتمام پروژه پیاده سازی سیستم های مدیریتی در شرکت فرآورده های نفتی سیه فام

تیم اجرایی پارسیان هوشمند سرآمد با تلاش های مجموعه سیه فام موفق به پیاده سازی کامل سیستم های مدیریتی بر اساس استانداردهای ISO9001:2015,ISO14001:2015,ISO45001:2018,ISO17025:2005,ISO/TS29001:2010 ,HSE-MS در این مجموعه شد. در نتیجه پس از ممیزی رسمی انجام شده توسط مرجع بین المللی صدور گواهینامه در پایان اسفند ۹۷، این شرکت موفق به اخذ گواهینامه های فوق گردید.‌