متخصصین ما

 moustapha-baghdadi نام: مصطفی

نام‌خانوادگی: بغدادی

سمت: مدیرعامل

برای مشاهده رزومه کلیک کنید

navid-khabiri نام: نوید

نام‌خانوادگی: خبیری

سمت: مدیر پروژه 

برای مشاهده رزومه کلیک کنید

farshid-shokrekhodaee نام: فرشید

نام‌خانوادگی: شکرخدایی

سمت: رئیس هیئت مدیره

برای مشاهده رزومه کلیک کنید

hasan-frouzanfard نام: حسن

نام‌خانوادگی: فروزانفرد

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

برای مشاهده رزومه کلیک کنید