متخصصین ما

 moustapha-baghdadi

نام: مصطفی

نام‌خانوادگی: بغدادی

سمت: مدیرعامل

برای مشاهده رزومه کلیک کنید

navid-khabiri

نام: نوید

نام‌خانوادگی: خبیری

سمت: مدیر پروژه 

برای مشاهده رزومه کلیک کنید

farshid-shokrekhodaee

نام: فرشید

نام‌خانوادگی: شکرخدایی

سمت: رئیس هیئت مدیره

برای مشاهده رزومه کلیک کنید

hasan-frouzanfard

نام: حسن

نام‌خانوادگی: فروزانفرد

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

برای مشاهده رزومه کلیک کنید