دومین نشست هم اندیشی در خصوص ارتقا عملکرد شرکت های دانش بنیان

در پی جلسه برگزار شده در تاریخ 10 مرداد ماه سال جاری، دومین جلسه نشست هم اندیشی در خصوص ارتقا عملکرد شرکت های دانش بنیان، در تاریخ 12 شهریور ماه، با حضور آقایان مصطفی بغدادی، نوید خبیری، رضا نقی زاده و مشاوران تایید صلاحیت شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه مدیریت کیفیت برگزار گردید.

این جلسه با هدف هم اندیشی مشاوران حوزه مدیریت با کارگروه توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص استقرار استانداردهای ملی و بین المللی در شرکت های دانش بنیان برگزار گردید که در آن، مشاوران حوزه مدیریت نظرات و ایده های خود را جهت ارایه خدمات بهتر بیان نمودند.