برگزاری اولین جلسه کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی مدیریت نوآوری

اولین جلسه کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی " مدیریت نوآوری – قسمت 1: سیستم مدیریت نوآوری" در تاریخ 25 مرداد ماه سال 1396 به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور نمایتدگان مختلف حقیقی و حقوقی جامعه مدیریت فناوری و نوآوری ایران و نیز نمایندگان مخاطبین این استانداردها برگزار شد.

شایان ذکر است که استاندارد مذکور یکی از 7 قسمت از سری استانداردهای مدیریت نوآوری است که پیش از این و در سال 1395 تدوین آن ها در کمیته برنامه ریزی سازمان ملی استاندارد ایران مصوب و ابلاغ شده بود و جلسات کمیسیون اولیه آن ها نیز در تیر ماه سال 1396 برگزار گردیده بود.

هسته مرکزی کمیسیون فنی تدوین این استانداردها که با همت شبکه مدیریت نوآوری ایران در حال تدوین می باشند، عبارتند از ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی و تعدادی از مدیران آن مجموعه، معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تعدادی از مدیران کل و مشاوران آن نهاد، دبیر انجمن مدیریت فناوری ایران و تعدادی از اعضای هیأت مدیره آن، نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، عضو هیأت مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران، مدیر عامل پژوهشکده سیستم های صنعتی ( سازمان انرژی اتمی ایران )، نمایندگان جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، نمایندگان جشنواره ملی بهره وری، نمایندگانی از سازمان صنایع دفاع و مرکز استانداردهای دفاعی، تعدادی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران، تعدادی از اعضای هیأت علمی گروه های مدیریت تکنولوژی و سیاستگذاری دانشگاه های آزاد و دولتی، مدیران و نمایندگان شرکت های دانش بنیان و … .

همچنین در هر مقطع از جلسات برحسب موضوعات تخصصی هریک از 7 قسمت این استانداردها، نفرات و متخصصان حقیقی و حقوقی دیگری نیز به جلسات کمیسیون فنی دعوت خواهند شد.