انتصاب دکتر بغدادی به عنوان عضو علی البدل کارگروه ارتقای وضعیت کشور در شاخص جهانی نوآوری

نماینده ثابت و عضو علی البدل اتاق بازرگانی ایران در کارگروه ارتقا وضعیت کشور در شاخص جهانی نوآوری مشخص شدند.

به گزارش گروه اقتصادی آنا، علیرضا اشرف دبیرکل اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به مهدی الیاسی معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، حسن فروزان‌فرد (عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند) را به عنوان عضو ثابت ومصطفی بغدادی  را به عنوان عضو علی البدل هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در کارگروه ارتقای وضعیت کشور در شاخص جهانی نوآوری و زیست بوم کارآفرینی و نوآوری مشخص کردند.