اختتام پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در اتاق بازرگانی کاشان

پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001 ویرایش 2015 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان توسط تیم مشاور پارسیان هوشمند سرآمد با مدیریت دکتر نوید خبیری آغاز به کار نمود.

در تاریخ یکشنبه 5 آذر ماه سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی کاشان توسط ممیزین TUV InterCert SAAR بر اساس الزامات استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 مورد ممیزی قرار گرفت و در نهایت این اتاق بدون هیچ گونه عدم انطباقی موفق به اخذ گواهینامه ISO9001 گردید.

نوید خبیری مدیر پروژه اظهار داشت از جمله دستاورد های طزاحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در اتاق کاشان به شرح زیر می باشد:

شناسایی و تشریح 27 فرآیند در قالب 6 گروه مجزا

ایجاد بستر لازم جهت حرکت اتاق در مسیر تعالی و اخذ جایزه های کیفیت

بهبود سیستم ارتباط با مشتریان ( سیستم اندازه گیری رضایت مشتریان و سیستم ثبت شکایات)

قابلیت تبدیل پایش و اندازه گیری و تحلیل شاخص های فرآیندی به اتوماسیون و ……